bootstrap website templates

PPOŻ

Mobirise

PPOŻ

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy następujące usługi:

- opracowanie oraz aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBP
- szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
- organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- przeglądy, konserwacja i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego,
- oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
- wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, koce gaśnicze itp.),
- przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku,
- wykonanie Oceny Zagrożenia Wybuchem dla obiektów,
- pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych PSP

© ADRoad 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone / realizacja : moderndesign.biz